In English

Let me entertain you - an exploration of urban life and cinematic space

Tove Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-27. Den ändrades senast 2013-09-27

CPL ID: 184162

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek