In English

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - hur kan Göteborgs stad arbeta med byggemenskaper?

Social sustainability in collaborative housing through co-building - How can the City of Gothenburg work with building communities?

Sara Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-27. Den ändrades senast 2013-09-27

CPL ID: 184160

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek