In English

Resilient ways of residing - sustainable and flexible housing in Nya Krokslätt

Yalda Boozari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-27.

CPL ID: 184159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek