In English

Exercishuset 2.0 - spaces for spontaneous sport

Marcus Abrahamsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-27. Den ändrades senast 2013-09-27

CPL ID: 184155

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek