In English

Projekteringsförslag för JM AB av fastighet 3:2 i Bukärr, Särö

ROBIN CUKIERMAN ; Daniel Månsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:61, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]