In English

Systematiserad erfarenhetsåterföring inom byggbranschen. Ett arbete för att minska återkommande produktionsfel inom Tuve Bygg.

OLA LARSSON CARLGREN ; David Odengaard
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:24, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: erfarenhetsåterföring, förbättringsarbete, kvalitet, kvalitetsbristkostnader, ständiga förbättringar, verksamhetsutvecklingPublikationen registrerades 2013-09-27. Den ändrades senast 2013-09-27

CPL ID: 184136

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek