In English

Kommunikation och samverkan mellan projektering, inköp och produktion (PIP) i ett byggprojekt. En utredning av en PIP-plan och ett förslag på en arbetsplan.

Li Nyberg ; Lisa Jerrhagen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:85, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: kommunikation, samverkan, effektivisering, planering, arbetsprocesserPublikationen registrerades 2013-09-27. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 184134

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek