In English

Clothes for the Operator of the Future - Development of Work Wear for Swedish Manufacturing Industries for the Year 2020

Alva Mårdsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-27. Den ändrades senast 2013-09-27

CPL ID: 184105

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek