In English

Optimering av prefabricerade betongstommar. En studie i hur ett bostadsområdes utformning påverkas av prefabricerade betongelement.

Jennifer Pour ; Ulf Berntsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:166, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Prefabricerad betong, optimerad stomme, betongelementPublikationen registrerades 2013-09-26. Den ändrades senast 2013-09-26

CPL ID: 184072

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek