In English

Kalkyluppföljning vid ett anläggningsföretag. En fallstudie.

ALGOT ANDREASSON ; TOBIAS RASMUSSON ; ERIK ANDERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:52, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: kalkyluppföljning, kostnader, verkliga, kalkylerade, planering, slöseri,Publikationen registrerades 2013-09-26. Den ändrades senast 2013-09-26

CPL ID: 184069

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek