In English

Modeling of high-speed data link for wireless communication on ship platform

Hao Xie
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX041/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-26. Den ändrades senast 2013-09-26

CPL ID: 184052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek