In English

Effektivisering av lagringsplatser. Ett förbättringsprojekt på Mekpart AB

Johan Stenqvist ; Alexander Wahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:098, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-26. Den ändrades senast 2013-09-26

CPL ID: 184038

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek