In English

Analysis of evaluation methods for attitudes and comfort experience of new seat-belt concepts for the rear seat in cars

Ida Hansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-25.

CPL ID: 183964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek