In English

Effektivisering av informationsflöden

MARTIN HOLMBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:13, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: CAD, BIM, informationsflöden, SQL, databasPublikationen registrerades 2013-09-24. Den ändrades senast 2013-09-24

CPL ID: 183934

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek