In English

Förmögenhetsvärde i kommersiella fastigheter. En analys av påverkande faktorer.

HANNA SIGGELKOW ; JENS WALLÉN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:45, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: fastighet, förmögenhetsvärde, kommersiell, påverkande, faktorer, analys,Publikationen registrerades 2013-09-24. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 183924

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek