In English

Process för erfarenhetsåterföring vid ombyggnad och renovering – en studie av Skanskas Miljonhemmet

CHRISTIAN GÖRANSSON ; LINA HULTKVIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:36, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Erfarenhetsåterföring, kunskap, miljonprogrammet, barriärer, MiljonhemmetPublikationen registrerades 2013-09-24. Den ändrades senast 2013-09-24

CPL ID: 183910

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek