In English

Implementering av Virtual Design and Construction inom husproduktion. Användarvänlighet och användningsområden i produktionsfasen.

NICLAS BÖREGÅRD ; CHRISTOFFER DEGERMAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013-18, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: VDC, BIM, NUI, användargränssnitt, användarvänlighet, BIM-kiosk,Publikationen registrerades 2013-09-24. Den ändrades senast 2013-09-24

CPL ID: 183905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek