In English

A purchasing portfolio approach to supplier relationship management at Volvo Car Group IT

Nicklas Folk ; Eric Runeson Hellgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:110, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-24. Den ändrades senast 2013-09-24

CPL ID: 183863

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek