In English

Intern kommunikation på Peabs byggarbetsplatser.

LINN AXMALM ; SOFIA KJELLBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:15, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Kommunikation på byggarbetsplatser, daglig styrning, rutiner för samordning, funktionsschema, pulsmöte.Publikationen registrerades 2013-09-23. Den ändrades senast 2013-09-23

CPL ID: 183842

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek