In English

Framtidens småhusindustri. En femårsvision över den svenska småhusmarknaden.

DANIEL FROSTBJÖRK ; HADIS MOGHADAM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:03, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Svenska småhusmarknaden, femårsvision, bolåneregler, intervjuer, marknadsundersökningPublikationen registrerades 2013-09-23. Den ändrades senast 2013-09-23

CPL ID: 183840

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek