In English

Kommunikation inom projektering. Hur påverkar visuell planering och projektkontor?

HENRIK GRANROTH ; JESSICA KARMEHAG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2013:37, 2013. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:37, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Visuell planering, traditionell planering, projektering, projektkontor, projekteringsledare, disciplin, kommunikation, beslut, protokoll, beslutslista, dokumenteraPublikationen registrerades 2013-09-23. Den ändrades senast 2013-09-23

CPL ID: 183835

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek