In English

Leading organizational change. An exploration of the journey between establishing and realizing a vision: a case study at Platzer Fastigheter AB.

MICHAIL MAVROMATIS ; JOHAN OLOFSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:120, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: organizational change, leadership, journey management, change management,Publikationen registrerades 2013-09-23. Den ändrades senast 2013-09-23

CPL ID: 183830

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek