In English

Heart healing - in search of care science and behind the art of healing environment

Sophy Sapan Longe-Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-23. Den ändrades senast 2013-09-23

CPL ID: 183810

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek