In English

The re-use and re-activation of Nordstan parking garage

Martina Boyton ; Anna Gyllenswärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-20. Den ändrades senast 2013-09-20

CPL ID: 183733

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek