In English

Eartharchitecture. Building with rammed earth in a cold climate

David Escobar Martinez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-20. Den ändrades senast 2013-09-20

CPL ID: 183730

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek