In English

The use of waste materials from steel industry for reduction of CO2 emissions

Parasto Moameni
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-19. Den ändrades senast 2013-09-19

CPL ID: 183643

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek