In English

High Temperature Corrosion of Coated and Uncoated Nickel Based Alloys in a H2O/CO2 Combustion Gas Environment

Markus Berndtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-19.

CPL ID: 183641

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek