In English

Shelf life of epsilon-Lysyl-3-(Trimethylstannyl) Benzamide Immunoconjugates and Poly-L-Lysine Conjugates

Jenny Halleröd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-19. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 183639

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek