In English

Feasibility study of small scale biogas production using crops as feedstock

Frida Holmquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-19.

CPL ID: 183638

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek