In English

Karakterisering av plasmabehandlad PET för lastbärande komposit kondensatorer

Characterization of plasma treated PET for load carrying composites

Amir Hossein Hamzawi Abedi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-19. Den ändrades senast 2013-09-19

CPL ID: 183617

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek