In English

Barriers Against Better Team. Performance in Agile Software Projects.

YAVUZ KOZAK
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Agile, Software Project Management, Team Performance, Barriers