In English

Offshored engineering as a competitive advantage in a consultancy company. Identified communication challenges in an infrastructure project.

JULIA MATWINSKA ; JOHANNA PERNBOM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:75, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: offshoring, offshored engineering, construction industry, communication,Publikationen registrerades 2013-09-18. Den ändrades senast 2013-09-18

CPL ID: 183582

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek