In English

How Swedish residents aged 23 to 33 view their future housing

ELMIRA MARDANI AZARI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:104, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Housing, bosparare, marketing, HSB, housing companyPublikationen registrerades 2013-09-18. Den ändrades senast 2013-09-18

CPL ID: 183579

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek