In English

The Implementation of Coaching in International Project Teams. An Evaluation of the Business Leadership Coaching Training Programme in Volvo Car Cooperation.

YIMING LIU
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:25, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project Management, Empowerment Leadership, Coaching, Culture Diversity, Team Development, Intercultural CommunicationPublikationen registrerades 2013-09-18. Den ändrades senast 2013-09-18

CPL ID: 183556

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek