In English

Insole modeling using Kinect 3D sensors

Daniell Algar ; Anton Guldberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX017/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-18. Den ändrades senast 2013-10-22

CPL ID: 183534

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek