In English

Identification of information needs. A prerequisite for using BIM as an information system.

JOEL SPÅNGBY
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013-48, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-18. Den ändrades senast 2013-09-18

CPL ID: 183532

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek