In English

A Framework for Requirement-based Platform Development - Establishing needs for platform creation and use at a supplier in the aerospace industry

Arpan Bandhu ; Lalitha Burra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-18. Den ändrades senast 2013-09-18

CPL ID: 183531

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek