In English

Optimized sampling schemes for filling material. Applied on contaminated sites through statistical analysis.

Andreas Johansson ; Maja Ånelius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-9, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Contaminated land, PAH, filling material, stratified sampling, soil survey, statistical simulation, sampling scheme, survey designPublikationen registrerades 2013-09-17. Den ändrades senast 2014-08-20

CPL ID: 183516

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek