In English

Utveckling av avfallspress för hemmabruk - En utredning av hur hantering av plastförpackningsavfall kan underlättas i privathulhållet

Song Hau Huynh ; Johanna Svantesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-17.

CPL ID: 183509

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek