In English

Dismantling copycats through Aesthetic Design

David Andersson ; Daniel Knutsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-09-17.

CPL ID: 183498

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek