In English

Vidareutveckling av uppsamlingskärl för farligt avfall - Ett examensarbete i sambarbete med Renova AB

Anton Axelsson ; Carl-Michael Löfving
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-17. Den ändrades senast 2015-11-05

CPL ID: 183496

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek