In English

Project Knowledge Management - A Case Study in Construction. Knowledge Transfer over Projects in Scandinavia and Germany of an International Emerging German Construction Company

Jens Kleist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:08, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: project knowledge management, project management, knowledgePublikationen registrerades 2013-09-17.

CPL ID: 183477

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek