In English

Underhållsanalys på Pilkington AB - En djupgående granskning av driftsäkerhet och underhåll

Tim Björk ; Niklas Almelund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-17. Den ändrades senast 2013-09-17

CPL ID: 183475

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek