In English

Skolelevers möbelbehov vid informella möten i lärandemiljö

Oscar Lund ; Torvald Strömberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-17. Den ändrades senast 2013-09-17

CPL ID: 183455

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek