In English

Modelling of sound transmission through multilayered elements using the transfer matrix method

Karin Tageman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:108, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: transfer matrix method, spatial windowing technique, statistical energy analysis, SEA, diffuse field, multilayer, stratified medium, sound power transmisson factor.Publikationen registrerades 2013-09-17. Den ändrades senast 2013-09-17

CPL ID: 183451

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek