In English

Developing measures against gravel noise in cars

Johannes Kebig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:11, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: gravel, disturbing noise, cars, countermeasuresPublikationen registrerades 2013-09-17. Den ändrades senast 2013-09-17

CPL ID: 183450

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek