In English

Produktionseffektivisering och optimering av en produktionslina

Production efficiency and optimization of a production line

Rasmus Bergetoft ; Johan Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-26

CPL ID: 183311

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek