In English

Utveckling av flythjälp till fritidsbåtar - Konceptframtagning inom båtsäkerhetsområdet

Development of flotation aid for recreational boats - Concept development within the area of boat safety

Ivica Glavas ; Jonathan Granung
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183308

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek