In English

How to Change A Traditional Construction Company to Lean

Inji Salihi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:71, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lean Construction, Change Management, Culture and PartneringPublikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek