In English

FR2000 - Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning

FR2000 - Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management

Alexandra Läckström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-09-13. Den ändrades senast 2013-09-13

CPL ID: 183302

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek